POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych" w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 operatorem projektu na terenie Gminy Lublin został wybrany Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

Osoby, które w I półroczu będą prowadziły zajęcia wszystkie formalności związane z zawieraniem umów oraz z realizacją zajęć podejmują bezpośrednio z ww. operatorem zadania.

Dane kontaktowe operatora:
Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

al. Zygmuntowskie 5, pok 25-28

20-101 Lublin

tel. 81 448 26 57

W ramach przyznanych Szkołom godzin mogą być prowadzone zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie, koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, lekka atletyka, tenis stołowy, w szkołach podstawowych także rugby i gimnastyka. Podział godzin następuje w oparciu o algorytm uwzględniający: wyniki współzawodnictwa szkół, liczbę uczniów w szkole oraz wyniki kontroli realizacji zajęć przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Sportu i Turystyki.