POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych" w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 operatorem projektu na terenie Gminy Lublin została wybrana Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego

Osoby, które w I półroczu będą prowadziły zajęcia wszystkie formalności związane z zawieraniem umów oraz z realizacją zajęć podejmują bezpośrednio z ww. operatorem zadania.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące operatora projektu oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie http://www.lub-azs.pl/sksy/