POMOC

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy Państwu program Sport Szkolny, który  powstał  z  myślą o  stworzeniu  efektywnej  platformy  zarządzania informacjami  w  zakresie  realizowanych  zajęć  sportowych  w  szkołach,  w  tym  w ramach  klas  sportowych,  klas  profilowanych  lub  poprzez  prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.


Sport  Szkolny  jest  to  profesjonalne  narzędzie,  dzięki  któremu  użytkownik może w prosty, szybki a zarazem przejrzysty sposób zamieścić za pośrednictwem dedykowanego  portalu  internetowego  informację o prowadzonych  zajęciach sportowych, wprowadzić bezzwłocznie zmiany oraz na bieżąco uzupełniać tematy i listy  obecności  uczestników  zajęć,  Wszelkie  dokonywanie  wpisy  oraz  zmiany zostają  natychmiast  odnotowane  w  systemie  co  ma  na  celu  usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Szkołami, a Urzędem Miasta Lublin. Sport Szkolny to  również  doskonałe  narzędzie  do  promocji  zajęć  sportowych  realizowanych  w lubelskich  szkołach  dzięki  ogólnodostępnej  wyszukiwarce  umożliwiającej zapoznanie się z ofertą w tym zakresie.


Poniżej mają Państwo możliwość pobrania pliku z  instrukcja  obsługi  programu  www.sportszkolny.lublin.eu, która szczegółowo prezentuje poszczególne etapy wprowadzania treści oraz zakres jego dalszej obsługi.


Liczymy,  że  prezentowany  program  spotka  się  z  Państwa pozytywnym odbiorem skutecznie wzmacniając naszą współpracę.

Do ściągnięcia