KLASY SPORTOWE I PROFILOWANE

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach prowadzonych przez Gminę Lublin funkcjonuje 185 klas sportowych i profilowanych. Łącznie w zajęciach uczestniczy ponad 3000 uczniów lubelskich placówek. W ramach klas sportowych i profilowanych zajęcia szkoleniowe prowadzone są w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, pływanie, boks, zapasy, kajakarstwo, lekka atletyka i szybownictwo.

Uczniowie klas sportowych i profilowanych poza obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć wychowania fizycznego, dodatkowo realizują po 6 godzin zajęć szkoleniowych w tygodniu. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetu Gminy Lublin w lubelskich szkołach, w każdym tygodniu roku szkolnego realizowanych jest 592 godziny zajęć klas profilowanych oraz 340 godzin w klasach sportowych.